Preventie ziekteverzuim levert meer op dan geld

verkeerde zithouding

Een zieke werknemer kost anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als zijn bruto-loonkosten. Het is dan ook noodzakelijk om een ziekteverzuimbeleid te voeren dat past bij de verzuimproblematiek in de organisatie.

Het belangrijkste doel is te voorkomen dat mensen door hun werk ziek of arbeidsongeschikt worden. Door de wijzigingen in de sociale wetgeving, worden werkgevers ook financieel geprikkeld om het ziekteverzuim laag te houden en arbeidsongeschikte werknemers weer te re-integreren in de organisatie.

Kosten verzuim

Om werkgevers een zetje in de goede richting te geven, mogen zij bepaalde Arbo-investeringen op een zelfgekozen moment afschrijven. De regeling geldt als een werkgever investeert in Arbo-vriendelijke hulpmiddelen tegen lawaaidoofheid en hulpmiddelen die lichamelijke belasting verminderen en voorkomen dat medewerkers in contact komen met gevaarlijke stoffen.

Een zieke werknemer kost anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als zijn bruto-loonkosten: dat bedrag bestaat uit omzetverlies en vervanging of extra werk door collega’s. Als de zieke medewerker niet gereïntegreerd wordt in de organisatie, zal bovendien (voor grote organisaties) de WIA-premie worden verhoogd voor alle werknemers. Kortom, de aandacht voor Arbo en verzuimpreventie biedt de volgende voordelen:

 • Veiliger, gezonder en plezieriger werkomgeving voor alle medewerkers
 • Minder verzuim, ongevallen en arbeidsongeschiktheid, dus lagere kosten
 • Minder productieverlies en een betere planning van het werk
 • Constante, hogere kwaliteit
 • Gemotiveerd personeel, beter imago als werkgever op de arbeidsmarkt
 • Betere concurrentiepositie
 • Door goed personeelsbeleid, bent u een aantrekkelijke werkgever
 • Minder verloop van goed personeel
 • Minder geld nodig voor werving en opleiding van nieuwe medewerkers
 • Imagoverbetering bij overheid, klanten en aandeelhouders
 • Betrouwbare partner voor opdrachtgevers en afnemers, omdat afspraken over planning en inzet worden nagekomen

Wat kan Profess Fysio voor uw bedrijf betekenen

 • Profess Fysio kan voor u een analyse maken van de risico’s op werkgerelateerde klachten, bijvoorbeeld zwaar lichamelijke arbeid of statische houdingen zoals computerwerkzaamheden.
 • Ziekteverzuim ontstaat als iemand door zijn klachten niet meer kan functioneren. In een preventief onderzoek zijn beginnende klachten al vroegtijdig op te sporen. Het preventief controleren kan dus ziekteverzuim voorkomen. Dit kan op de praktijk of incompany.
 • Indien er ziekteverzuim is door klachten in het bewegingsapparaat staat Profess Fysio voor uw personeel klaar om binnen 24 uur een diagnose en een behandeling te geven zodat uw personeel weet waar zij aan toe zijn. Er zal zoveel mogelijk geprobeerd worden uw personeel op de werkvloer te houden, zonodig met adviezen om tijdelijk het werk aan te passen.
 • Profess Fysio kan incompany spreekuren houden voor uw personeel als zij vragen hebben over beginnende klachten.
 • Profess Fysio kan (incompany) trainingen geven over het voorkomen van houdingsgerelateerde klachten.