Voorkom vallen! Valpreventie voor 60-plussers

Tussen 2007 en 2012 steeg het aantal 65-plussers dat binnen 30 dagen overleed als gevolg van een val met veertig procent. Als rekening wordt gehouden met het hogere aantal 65-plussers door de vergrijzing, is de toename nog altijd 28 procent. In 2011 waren er ten gevolge van een val 84.000 behandelingen op een eerstehulpafdeling, 44.000 ziekenhuisopnames en 2.503 sterfgevallen. Bij elkaar kostte dat 820 miljoen euro aan zorgkosten. Stichting VeiligheidNL denkt dat in de toekomst het aantal ouderen dat na een valongeluk overlijdt, nog meer zal stijgen. Vanaf 1 januari 2014 zijn de toelatingseisen voor verzorgingshuizen strenger geworden, waardoor mensen langer thuis blijven wonen. Hierdoor is het risico op vallen thuis veel groter; de gevolgen van een val thuis zijn ernstiger.

De komende jaren vergrijst Nederland verder. Een prognose tot 2030, gebaseerd op leeftijd- en geslachts-specifieke incidenties van 2013, laat zien dat:
– het aantal doden zal stijgen tot 4.700;
– er jaarlijks 63.000 65-plussers worden opgenomen in het ziekenhuis, en – jaarlijks 130.000 65-plussers de SEH-afdeling bezoeken na een valongeval.

Praktijk

In de praktijk zijn er nog steeds senioren die hun fysieke mogelijkheden onderschatten. Zij denken dat krachttraining alleen bedoelt is voor jongere generaties. Het is belangrijk om de groeiende groep senioren te activeren en te laten ervaren dat niet de leeftijd de beperkende factor is. De negatieve spiraal van bewegingsarmoede, afname van spierkracht en balans en toename van angst en valincidenten, dient doorbroken te worden.

Krachttraining van de onderste extremiteit levert een positieve bijdrage aan de daling van de valkans voor senioren. De kracht van de bovenbeenspieren en de spieren in het onderbeen zijn een goede graadmeter. Het feit dat de elasticiteit van het spierweefsel afneemt met het stijgen van de leeftijd is geen reden om deze niet te gaan trainen. In tegendeel: hoe minder training hoe meer verlies van spierweefsel en balans.

Voordelen balanstraining bij Profess Fysio:

  • Persoonlijke begeleiding
  • Vergroot coördinatie met balansoefeningen
  • Zet spiermassa om in functionele kracht
  • Betrokken begeleiding door een fysiotherapeut buiten de sessies om
  • Persoonlijk oefenprogramma voor thuis

Voor wie?

Voor iedereen die problemen heeft met zijn evenwicht en weer zeker op zijn benen wilt staan!

Interesse of meer informatie? Neem gerust contact met ons op.